HE.R.A.                   

 

 

 

 

 

 Dette blir "hjertet" i HE.R.A. Det arbeides nå for fullt med den ved Radioteleskopet i Bologna.

 

 

 

Hvorfor forske på lysfenomenene?

 

Mange rister  på hodet og lurer på hvorfor bør det forskes på lysfenomenene. Vi som holder på med det, får ofte høre:

Hvordan går det med UFO’ene?

Ofte sagt i en harselerende tone, så det er tydelig at ”misjoneringen” om at Hessdalsfenomenet = UFO’er = Utenomjordiske besøk-henger igjen.

 

En som går til rette med dette, er  atsrofysikeren Knut Jørgen Røed Ødegaard. Her er et utdrag  fra en artikkel han hadde i Tidskrift for Den norske legeforening nr. 12 – 2009:

 

Ufoobservasjoner blir i mediene gjerne karakterisert som flygende tallerkener, og dermed vil enhver forsker som ønsker å undersøke saken nærmere, være brennemerket for resten av sin karriere. Men «ufo» betyr en «uidentifisert flygende gjenstand», og begrepet omfatter utvilsomt mange fenomener som er vitenskapelig meget interessante. I Hessdalen ble det gjort utallige observasjoner, og med litt fantasi ble både flygende tallerkener og enorme hastigheter registrert. Noen forskere tok oppgaven og har etter flere års innsats bevist at Hessdalen-ufoene er et fysisk fenomen av en hittil ukjent karakter. Muligens kan fenomenet gi oss alternative energikilder i fremtiden.

Du kan lese hele artikkelen HER

 

Dessverre har en del media  fremstilt det som om løsningen på disse fenomenene er funnet. Her er en link til en artikkel som sier noe annet:  Travelexplorations

 

STUERENT I ANDRE LAND:

 

Mens denne type forskning ennå ikke er stueren i Norge, tar andre land dette på alvor. I Frankrike har CNES(den franske romfartsorganisasjon)/GEIPAN tatt tak i disse fenomenene.

Et nytt prosjekt UAP -Unidentified Areospace Phenomena er nå startet.

Iniativtaker  er Philippe Ailleris.

 

 

 

 

Nattlig samtale i Hovedkvartet for Science Camp om mulig fremtidig samarbeid.

(Fra venstre: Bjørn Gitle Hauge, Philippe Ailleris og Peder Skogaas)

 

Etter besøket ligger dette på UAP.s hjemmeside:

2009 “Field investigations in the Hessdalen valley: A unique opportunity for legitimising research on Unidentified Aerospace Phenomena”. Presented at the 2009 Hessdalen Science Camp, 07-11 September 2009, Hessdalen, Norway

 

Her er mer om UAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

 

HE.R.A:

Lokal kontakt:

Peder Skogaas

Hessdalen,

NO-7380 Ålen

NORWAY

Cell phone: ++(47) 952 89 880

Post@Hessdalen.no

 

Science Center Østfold:

Høgskolelektor Bjørn Gitle Hauge

Cell Phone: ++(47)416 75 282

bjorn.g.hauge@hiof.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster:

Peder Skogaas